ATA karnet - cijene i uplata

CIJENA TISKANICE ATA karneta

1 list - 5kn

Komplet za EU tj. putovanje bez tranizitnih (plavih) listova - 40kn

Komplet s tranzitnim listovima (npr. Makedonija) - 65kn

 

UPLATA ZA ATA karnet

Za vrijednost robe do 50.000,00 kn po karnetu

 • Za članice HGK (d.d.,d.o.o.,j.d.o.o.): 300,00 kn
 • Za ostale (obrti, fizičke osobe,udruge,društva): 400,00 kn

Za vrijednost robe iznad 50.000,00 kn po karnetu:

 • Za članice HGK (d.d., d.o.o.,j.d.o.o.): 0,7% od vrijednosti robe
 • Za ostale (obrti, fizičke osobe, udruge, društva): 1% od vrijednosti robe

Tiskanica ATA karneta (1 list): 5,00 kn

Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obveza plaćanja carinskih troškova, a ne na osiguranje robe.

U cijenu ATA karneta uključen je trošak doprinosa Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu u visini od €4,00, te garancija Hrvatske gospodarske komore kao članice ATA garantnog lanca.

 

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje nalogom za plaćanje na žiro-račun HGK

 • IBAN HR1423400091100241295
 • poziv na broj odobrenja: 05 3040208-833
 • opis plaćanja: ATA karnet
 • primatelj: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

 Samo kod ovjere u Zagrebu - gotovinom u Odjelu ATA karneta

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr