Progress platforma olakšava malim i srednjim tvrtkama pristup kapitalu Konkurentnost, lakši pristup kapitalu i privatizacija prioriteti nove Strategije EBRD-a Završena konferencija Dan hrvatskih financijskih institucija Predsjednik HGK Burilović: Povećana kreditna aktivnost za dinamičniji rast BDP-a

Progress platforma olakšava malim i srednjim tvrtkama pristup kapitalu

Konkurentnost, lakši pristup kapitalu i privatizacija prioriteti nove Strategije EBRD-a

Završena konferencija Dan hrvatskih financijskih institucija

Predsjednik HGK Burilović: Povećana kreditna aktivnost za dinamičniji rast BDP-a

Najčešća pitanja

Kako mi možete pomoći u pronalaženju prikladnih prodajnih kanala na stranim tržištima?

Europska poduzetnička mreža (EEN – Enterprise Europe Network) je inicijativa Europske komisije čiji je cilj umrežavanje raznih institucija prvenstveno u zemljama EU, ali i šire, u svrhu pomaganja malim i srednjim poduzetnicima u njihovom poslovanju – kroz organizaciju raznih edukacija, seminara s aktualnim temama, organizaciju poslovnih susreta itd. Glavni cilj EEN-a je internacionalizacija poslovanja i pronalazak poslovnih partnera, odnosno povezivanje tvrtki pomoću svojih kontakata u preko 50 zemalja.

Alat koji nam uvelike pri tome pomaže je tzv. baza poslovne suradnje u koju se tvrtke mogu registrirati. Mi Vam šaljemo 2 obrasca (poslovne ponudu ili potražnju). Ovisno o tome, nudite ili potražujete neki oblik suradnje, popunjavate obrazac što konkretnije i opširnije. Obzirom da se radi o traženju stranog partnera i upisa profila u internacionalnu bazu, obrazac bi se trebao popuniti na engleskom jeziku.

Novonastali profil Vaše tvrtke će morati proći validaciju i nakon toga će biti objavljen u zemljama koje su također uključene u EEN, njih 50-ak. Ukoliko zatim bude upita za Vaš profil od strane inozemnih tvrtki, bit ćete obaviješteni mailom. Napominjem da je ova usluga potpuno besplatna.

Ukoliko želite već sada pregledati Bazu poslovne suradnje, možete to učiniti jednostavnom registracijom na naslovnici naše web stranice: www.een.hr. Ako Vam se neka ponuda učini zanimljivom, slobodno nas kontaktirajte za više podataka o stranoj tvrtki.

 

Na koga se odnosi Zakon o uslugama?

Zakonom o uslugama (Narodne novine, broj: 80/2011.), u daljnjem tekstu: Zakon, u hrvatsko zakonodavstvo implementirana je Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Predmetni Zakon u Republici Hrvatskoj uređuje opći pravni okvir za slobodu pružanja usluga i pravo poslovnog nastana te obuhvaća veliki broj uslužnih djelatnosti koje se naplaćuju.

Zakon se primjenjuje na usluge koje pružaju pružatelji usluga s pravom na poslovni nastan na teritoriju Republike Hrvatske ili u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, u daljnjem tekstu: država ugovornica EGP-a. Zakon se ne primjenjuje na pružatelje usluga sa poslovnim nastanom izvan teritorija država ugovornica EGP-a.

Zakon predstavlja horizontalni propis te ne uređuje i ne propisuje posebne uvjete za obavljanje pojedine uslužne djelatnosti. Propisivanje pojedinačnih uvjeta i postupaka za obavljanje i pružanje određenih uslužnih djelatnosti u nadležnosti je sektorskih propisa.

Temeljem Zakona, ukoliko pružatelj usluge već ima poslovni nastan u jednoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP), a u Republici Hrvatskoj svoje usluge želi pružati privremeno ili povremeno, nije dužan poslovno se nastaniti u Republici Hrvatskoj. Naime, ako pružatelj usluge u nekoj od država ugovornica EGP-a ima poslovni nastan, a u Republici Hrvatskoj svoje usluge želi pružati povremeno/privremeno u tom slučaju pružatelj usluge može (ali ne mora) imati sekundarni poslovni nastan (sjedište ili podružnica). U tom slučaju može se pozvati na slobodu pružanja usluga.

Slobodu pružanja usluga obilježava odsutnost stabilnog i kontinuiranog sudjelovanja u gospodarskom životu države domaćina. Sloboda prekograničnog pružanja usluga znači da ako pružatelj usluge ima jedan poslovni nastan, ne mora imati i drugi ako uslugu pruža privremeno ili povremeno. Činjenica da je aktivnost privremena ne znači da pružatelj ne smije posjedovati neku vrstu infrastrukture u državi članici u kojoj pruža uslugu, kao na primjer ured, poslovne prostore ili savjetovalište, ukoliko je takva infrastruktura nužna za pružanje dotične usluge.

S druge strane, ukoliko pružatelj usluge svoje usluge želi u Republici Hrvatskoj pružati stalno, tada je dužan poslovno se nastaniti sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske. Poslovni nastan iziskuje integraciju u gospodarstvo države domaćina, što uključuje pridobivanje primatelja usluge u toj državi na osnovi stabilnog sjedišta poslovanja. Poslovni nastan označava stvarno izvođenje gospodarske djelatnosti od strane pružatelja usluga u neodređenom vremenskom razdoblju i sa stalnom infrastrukturom. Poslovni nastan obilježava trajno pružanje usluga s time da isti ne mora biti u obliku društva kćeri, podružnice ili agencije, ali mora uključivati ured kojim upravlja osoblje pružatelja ili neovisna osoba, trajno ovlaštena da djeluje u ime tvrtke.

Pri razlikovanju slobode pružanja usluga i poslovnog nastana treba voditi računa ne samo o vremenskom trajanju, nego i o redovitosti, periodičnosti i stalnosti pružanja usluga. Slijedom navedenog proizlazi, a sukladno zaključcima Suda EU, da se ne smiju određivati opća vremenska ograničenja radi razlikovanja između poslovnog nastana i slobode pružanja usluga. Da li se radi o povremenom, privremenom ili trajnom pružanju usluga procjenjuje se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir sve gore navedene kriterije.

Što je EU potvrda i čemu služi?

EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. Izdaje se posebno za svaku državu članicu ovisno o prostoru gdje se namjerava pružati usluga tj. obavljati djelatnost.

Izgled i sadržaj EU potvrde propisan je Pravilnikom o izdavanju EU potvrde NN 123/15, a njome se potvrđuje da je osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Hrvatska gospodarska komora je nadležna za izdavanje EU potvrde za pravne osobe, a zahtjevi se šalju u Odjel za poslovne informacije, mail: info@hgk.hr.

Možemo li dobiti popis tvrtki (s kontaktima) iz određenog sektora?

Popis svih tvrtki koje posluju u RH javan je i može se pronaći na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore na sljedećoj poveznici: http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon;jsessionid=90A114973F4A43169029BD3941042284

Gdje mogu pronaći statističke pokazatelje u turizmu i podatak o prihodu od turizma?

Statistički pokazatelji u turizmu dostupni su na sljedećim web-stranicama:

Koji su kriteriji za proglašenje investicijskog projekta strateškim?

Strateškim projektom smatrat će se projekt čijom se provedbom stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, koji znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga, uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ ili kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštita okoliša, koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša te znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i udovoljava ovim kriterijima:

 1. u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i
 2. ima vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaku ili veću od 150.000.000 kuna ili
 3. ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova projekta jednaka je ili veća od 75.000.000,00 kuna ili
 4. ostvaruje se na potpomognutim područjima, odnosno na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno s propisom kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na potpomognutom području jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili
 5. ostvaruje se na otocima, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na otocima jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili
 6. za projekte koji spadaju u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna.

Kako roba stječe nepreferencijalno podrijetlo?

EU nepreferencijalna pravila podrijetla propisana su:

 • člancima 22. do 26. Uredbe Vijeća br. 2913/92 (Carinski zakonik Zajednice SL L 302/1992) i
 • člancima 35. do 65. i prilozima 9. do11. Uredbe Komisije br. 2454/93 (Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice – SL L 253/1993).

Roba može steći nepreferencijalno podrijetlo na jedan od dva načina, ovisno je li:

 - u cijelosti dobivena u jednoj državi ili

 - se proizvodi u više država – podrijetlom se smatra država u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu obradu ili preradu u za to opremljenoj tvrtki koja dovodi do proizvodnje novih proizvoda ili predstavlja važnu fazu proizvodnje.

Kriterij posljednje bitne gospodarski opravdane obrade ili prerade može se dokazati na slijedeća tri načina:

 1. promjena tarifnog broja
 2. zadovoljena pravila iz propisa obrade ili prerade nad robom bez podrijetla
 3. kriterij dodane vrijednosti

Kako možemo prijaviti projekt na EU natječaj i gdje možemo pronaći informacije o natječajima i fondovima Europske unije?

Kontaktirajte nas na telefon 044/522-583 ili na elektroničku adresu hgksk@hgk.hr. Hrvatska gospodarska komora organizira informativne radionice o objavljenim EU natječajima, kojima želi informirati poduzetnike o mogućnostima sufinanciranja razvojnih projekata sredstvima EU.

Pretražite našu Bazu s više od 500 EU projekata poslovnih savjetnika i pronađite konzultanta koji vam može pomoći pri pripremi natječajne dokumentacije odnosno prijavi projekta. Ovdje je baza EU projekata poslovnih savjetnika: http://www.hgk.hr/moj-eu-projekt.

Pregled svih najavljenih i trenutno otvorenih EU natječaja možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

 

Kako steći pravo uporabe znakova HGK "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"?

Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://znakovi.hgk.hr/kako-steci-pravo-uporabe-znaka.

 

Koje sajmove organizira i sufinancira HGK?

Hrvatska gospodarska komora organizira nastup hrvatskih tvrtki na sajmovima na temelju Plana promocije hrvatskog gospodarstva – popisa tuzemnih i inozemnih sajmova na kojima se tijekom godine planira organizirati kolektivni nastup. Popis je dostupan na sljedećoj poveznici: http://beta.hgk.hr/sajmovi-i-b2b-razgovori.

Ukoliko članica iskaže interes za sudjelovanje na pojedinom sajmu koji je u skladu s Planom promocije slijedi organizacija sajma, odnosno nude se opći uvjeti izlaganja koji uređuju odnos organizatora i izlagača.

 

Gdje se može dobiti informacija o poduzetničkim kreditima u Sisačko-moslavačkoj županiji?

Sisačko-moslavačka županija i ove je godine objavila Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „Poduzetnički krediti – 2016". Tekst natječaja, upute za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Cilj je projekta, u koji je uključeno šest poslovnih banaka, omogućiti povoljne poduzetničke kre­dite u svrhu jačanja konkurentnosti postojećih poduzetnika, zatim potaknuti nove investicije te refinan­cirati nepovoljne kredite iz proteklog razdoblja. Sredstva su namijenjena ulaganju u poslovne objekte, kupnji opreme i zemljišta u svrhu poduzetničke aktivnosti, a čak do 30% sredstava mo­že biti iskorišteno kao obrtna sredstva.

Ukupna su sredstva kreditnog fonda 100 milijuna kuna, a uz subvenciju županije i jedinica lokalne samouprave, konačna kreditna kamata za poduzetnike u proizvodnim djelatnostima spušta se na čak 1%, uz poček od dvije godine i rok otplate do deset godina.

Najniži iznos kredita je 50.000 kuna, a najviši nije određen, nego ovisi o kreditnoj sposobnosti poduzetnika. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2016. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Sisačko-moslavačku županiju, na telefon 044/540-058 ili e-adresu poduzetnistvo@smz.hr, te u ŽK Sisak, na telefon 044/522-583 ili na elektroničku adresu hgksk@hgk.hr.

Možemo li dobiti informaciju o kreditnim linijama HBOR-a?

Županijska komora Sisak u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak organizira Info dane HBOR-a jednom mjesečno u sisačkoj Komori (svakog drugog utorka u mjesecu). Tom prigodom održavaju se individualni poslovni razgovori s poduzetnicima, sadašnjim i potencijalnim korisnicima kreditnih sredstava HBOR-a. Uvjete financiranja HBOR-a predstavlja Draženka Draženović Kostelac, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku.

Za dodatne informacije i rezervaciju termina za Info dan kontaktirajte nas na telefon: 044/522-583 ili na elektroničku adresu: hgksk@hgk.hr.

 

 

 

 

Kako pokrenuti poduzetničku djelatnost?

HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske odnosno mjesto na kojem ćete dobiti sve informacije i obaviti većinu potrebnih radnji za osnivanje trgovačkog društva, otvaranje obrta i upis promjena u Registru poslovnih subjekata za postojeća trgovačka društva. Uz osnivanje trgovačkog društva i otvaranje obrta, HITRO.HR vam omogućava i pristup različitim državnim internetskim servisima.

 

Na koji se način određuje visina članarine HGK?

Sve članice obavezne su plaćati članarinu HGK čija visina ovisi o veličini tvrtke. Sve informacije i kriterije o visini članarine sadržane su u Odluci o financiranju HGK koju donosi Skupština HGK svake godine za sljedeću godinu. Odluku potražite na sljedećoj poveznici.

Moja tvrtka ne radi, a dobio sam ovrhu od Porezne uprave. Što trebam učiniti?

Ako je vaša tvrtka u stečaju potrebno je podnijeti zahtjev za oslobađanjem od članarine HGK koji mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva. Taj je zahtjev potrebno dostaviti na adresu HGK, Pravna služba, Rooseveltov trg 2, Zagreb, a uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju o provedenom postupku stečaja, odnosno Odluku o obustavi poslovanja stečajnog dužnika ili Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dobivenog od nadležnog trgovačkog suda. Ukoliko se radi o stečajnom postupku po starom stečajnom zakonu, prije 2015. godine, potrebno je uz ovjereni zahtjev za oslobađanjem od članarine dostaviti Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nadležnog trgovačkog suda.

Ako je vaša tvrtka u likvidaciji potrebno je podnijeti potpisani zahtjev za oslobađanjem od članarine kojeg je potrebno dostaviti na adresu HGK, Pravna služba, Rooseveltov trg 2, Zagreb i uz njega priložiti Rješenje o upisu Odluke o likvidaciji trgovačkog društva u Sudskom registru trgovačkog suda.

Gdje se mogu pronaći podaci o trgovačkim društvima u Hrvatskoj?

Hrvatska gospodarska komora izradila je Registar poslovnih subjekata Hrvatske gospodarske komore, bazu podataka o svim trgovačkim društvima registriranim u Hrvatskoj. Kao najcjelovitiji izvor podataka Registar služi članicama HGK i njihovim (potencijalnim) poslovnim partnerima iz zemlje i inozemstva kod dobivanje niza podataka obuhvaćenih izvještajima izrađenim po različitim kriterijima.
Registar pruža osnovne informacije o svakoj tvrtki, kao što su to opći podaci, predmet poslovanja, podaci o osobama za kontakt, članstvo u strukovnim udruženjima, financijski podaci te uvozno-izvozne aktivnosti svake pojedine članice. K tome, izrađuju se i izvješća na zahtjev stranaka, na temelju podataka iz Registra hrvatskih tvrtki, kombinacijom različitih kriterija, a ona mogu biti standardna (razvrstavanje prema djelatnosti i prema ukupnom prihodu) ili izvješća prilagođena zahtjevu pojedine stranke s ciljem zadovoljavanja njenih potreba za nekom detaljnijom informacijom. Podaci su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku. Više o tome može se saznati preko poveznice http://beta.hgk.hr/s-financijske-institucije-poslovne-informacije-i-ekonomske-analize/odjel-za-poslovne-informacije/registar-poslovnih-subjekata.

Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?

Posredovanjem u prometu nekretnina mogu se uz naknadu baviti samo posrednici koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14).

Uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, propisani su člancima 4.-14. Zakona, dok su odredbama članka 18. Zakona propisani opći uvjeti poslovanja.

Osnovni uvjeti koje posrednik treba ispuniti kako bi ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i upisao se u Registar posrednika su da ima ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina, te da ima ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja danom prijama Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, a koje donosi Ministarstvo gospodarstvo.

Projekti i akcije

U Hrvatskoj počinje primjena usluge SEPA izravnog terećenja (SDD)

Obilježavanja Svjetskog i europskog tjedna novca od 27. ožujka do 2. t...

Financijska pismenost

Financijska edukacija FED - HGK

Metalci su opet IN

ZaposliOSI