Udruženja i zajednice

Udruženje faktoring društava

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: abozic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1703
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Alan Božić

Udruženje je osnovano 19. lipnja 2012. godine. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika, koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Igor Fišer Predsjednik Udruženja faktoring društava Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Dean Tomić Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Luka Matković Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr

Udruženje banaka

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: kopic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1745
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Krešimir Opić

Udruženje je osnovano 28. lipnja 1994. godine, s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja bankarskog sektora. Članice Udruženja banaka HGK su sve banke registrirane u Republici Hrvatskoj, a u radu Udruženja sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Krešimir Opić Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr
 • Mladen Duliba Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr
 • Ivan Jandrić Predsjednik Udruženja banaka Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr

Udruženje osiguravatelja

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 4561 535
 • Poslovni tajnik: Matija Vujević

Udruženje osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore osnovano je 26. lipnja 1994. godine. Članice Udruženja osiguravatelja su društva za osiguranje i reosiguranje, registrirana u Republici Hrvatskoj. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Matija Vujević Viša stručna suradnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Igor Đurić Predsjednik Udruženja osiguravatelja Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Žarko Fatović Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr

Udruženje društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Alan Božić

Udruženje je osnovano 10. ožujka 2003. godine. Članice udruženja su: društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravajuća društva. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr

Udruženje leasing društava

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: abozic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1703
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Alan Božić

Udruženje je osnovano 5. veljače 2002. godine. Članice Udruženja su trgovačka društva koja imaju odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova leasinga. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Klaudija Karabuva Vidas Predsjednica Udruženja leasing društava Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Domagoj Hladika Zamjenik predsjednice Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: vdominovic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1564
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 4561 535
 • Poslovni tajnik: Vanja Dominović

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK osnovano je 2004. godine. Članice Udruženja su sva društva za upravljanje investicijskim fondovima. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Vanja Dominović Pomoćnica direktora Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Hrvoje Krstulović Predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Marko Makek Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr

Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: vdominovic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1564
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Vanja Dominović

Udruženje je osnovano u travnju 1998. godine u cilju profesionalnog i stručnog usklađivanja te institucionalne zaštite i promicanja zajedničkih interesa svojih članica. Način rada Udruženja uređen je Poslovnikom o radu Udruženja.

 • Vanja Dominović Pomoćnica direktora Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Jurica Jednačak Predsjednik Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Ivan Tadin Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Danijel Delač Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr

Udruženje posrednika u osiguranju

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Matija Vujević

Udruženje posrednika u osiguranju HGK konstituirano je 22. ožujka 2005. godine. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Matija Vujević Viša stručna suradnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Miho Klaić Predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Ivica Vučetić Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr

Udruženje zastupnika u osiguranju

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Matija Vujević

Udruženje zastupnika u osiguranju HGK osnovano je 7. travnja 2006. godine. Članice Udruženja su sva društva za zastupanje u osiguranju na području Republike Hrvatske. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Matija Vujević Viša stručna suradnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Petar Rebernišak Predsjednica Udruženja zastupnika u osiguranju Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Ivica Ljolo Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr

Odjel za makroekonomske analize

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Tel: + 385 1 482 8373
 • direktor Sektora: Zvonimir Savić
 • voditeljica Odjela: Jasna Belošević Matić

 • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr
 • Jasna Belošević Matić Pomoćnica direktora, Voditeljica Odjela za makroekonomske analize Tel: 01/4828-373 Email: jbelosevic@hgk.hr
 • Marija Deverić Vladušić Stručni referent Tel: 01/482-8373 Email: mvladusic@hgk.hr
 • Dubravka Zubak Viša stručna savjetnica Tel: 01/456-1555 (1847) Email: dzubak@hgk.hr
 • Željko Hanzl Viši stručni savjetnik Tel: 01/456-1764 Email: zhanzl@hgk.hr
 • Željko Pađen Viši stručni savjetnik Tel: 01/456-1791 Email: zpadjen@hgk.hr
 • Patrik Pipp Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1765 Email: ppipp@hgk.hr
 • Zvonimir Savić direktor Sektora Tel: 01/456-1514 Email: zsavic@hgk.hr

Odjel za poslovne informacije

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6708
 • Fax: +385 1 460 6782
 • Voditelj: Dunja Resman Bartolec

 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Pododjel za poslovne baze podataka Tel: +385 1 4606 703 Email: info@hgk.hr
 • Diana Megerle Stručni referent Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Voditeljica Odjela Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Stručni referent Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Karmen Tutić Stručni referent Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Amanda Galetić Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Šimun Buzov Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Matea Gorup Stručni suradnik - pripravnik Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr

Pododjel za poslovne baze podataka

 • Pododjel za poslovne baze podataka Tel: +385 1 4606 703 Email: info@hgk.hr
 • Amanda Galetić Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr

Pododjel za jedinstvenu kontaktnu točku za usluge

 • Šimun Buzov Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr

Pododjel za ovjeru i izdavanje isprava u međunarodnom poslovanju

 • Ana Žager Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Stručni referent Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Karmen Tutić Stručni referent Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr

Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije

Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije, pokriva područje financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa članica (banaka, stambenih štedionica, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društva za zastupanje u osiguranju te drugih financijskih institucija). Osnovne aktivnosti: Praćenje stanja u području bankarstva i osiguranja; Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaključaka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovna udruženja; Zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica; Praćenje zakonske regulative s područja bankarstva i osiguranja, objedinjavanje stajališta članica o pojedinim propisima te prosljeđivanje istih tijelima državne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva); Iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice; Prikupljanje i obrada podataka o kartičnom poslovanju u Hrvatskoj; Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu; Sudjelovanje u radu: Komisije za bankarsku tehniku i praksu Međunarodne trgovačke komore u Parizu i Odbora za financije Eurochambresa; Organiziranje stručnih savjetovanja i seminara s područja financijskog posredovanja; U Odjelu se mogu dobiti različite informacije iz područja bankarstva i osiguranja, uključujući adresare financijskih institucija.

 • Sanja Ćorić samostalna savjetnica Tel: 01/456-1571 Email: scoric@hgk.hr
 • Matija Vujević Viša stručna suradnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Krešimir Opić Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr

Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: bankarstvo@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456-1514
 • Fax: +385 1 456 1535

Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring pokriva područje financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa članica (društava za upravljanje investicijskim fondovima, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih društava, leasing društava, faktoring društava te drugih financijskih institucija). Osnovne aktivnosti u svrhu ostvarenja cilja Sektora: Praćenje stanja u području financijskog tržišta i tržišta kapitala; Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaključaka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovnih udruženja; Zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica; Praćenje zakonske regulative s područja tržišta kapitala, leasinga, faktoringa, investicijskih i mirovinskih fondova, objedinjavanje stajališta članica o pojedinim propisima te prosljeđivanje istih tijelima državne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva); Iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice; Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu; Organiziranje stručnih savjetovanja i seminara s područja financijskog posredovanja; U Odjelu se mogu dobiti različite informacije iz područja financijskog posredovanja, uključujući adresare financijskih institucija.

 • Marin Marinović Stručni suradnik Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr

Projekti i akcije

Metalci su opet IN

ZaposliOSI