Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula Portal za sprječavanje nastanka otpada Predstavljen nacrt prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja RH U Gregurovcu pokraj Križevaca održan sastanak Vijeća Udruženja energetike

Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula Portal za sprječavanje nastanka otpada

Predstavljen nacrt prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja RH

U Gregurovcu pokraj Križevaca održan sastanak Vijeća Udruženja energetike

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Prerađivačka industrija

Proizvodnja kemijskih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Projekti i akcije

Projekt POPs – „Revizija Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske ko...

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...