http://www.hgk.hr/hgk-i-mingo-vas-pozivaju-na-21-nacionalno-savjetovanje-o-gospodarstvu-i-poduzetnistvu-najava Nastup na Međunarodnom sajmu industrijske automatizacije, energetike, podugovaranja i mikrotehnologije u Hannoveru Opskrbljivači i distributeri plinom pregovaraju s Ministarstvom o izmjenama Zakona Nove smjernice razvoja energetskog sektora u Hrvatskoj

Savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu

Nastup na Međunarodnom sajmu industrijske automatizacije, energetike, podugovaranja i mikrotehnologi...

Opskrbljivači i distributeri plinom pregovaraju s Ministarstvom o izmjenama Zakona

Nove smjernice razvoja energetskog sektora u Hrvatskoj

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Prerađivačka industrija

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Projekti i akcije

Projekt POPs – „Revizija Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske ko...

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...