ŽK Rijeka: Zajednička sjednica strukovnih skupina komunalnoga gospodarstva te gospodarenja otpadom i zaštite okoliša Robert Krklec novi predsjednik Udruženja energetike HGK Zakon o javnoj nabavi Hrvatska bi padom tržišta ukapljenog naftnog plina mogla izgubiti 14 milijuna kuna

ŽK Rijeka: Zajednička sjednica strukovnih skupina komunalnoga gospodarstva te gospodarenja otpadom i...

Robert Krklec novi predsjednik Udruženja energetike HGK

Zakon o javnoj nabavi

Hrvatska bi padom tržišta ukapljenog naftnog plina mogla izgubiti 14 milijuna kuna

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Projekti i akcije

Projekt POPs – „Revizija Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske ko...

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...