Veliki interes za projekt uvođenja LNG-a – ukapljenoga prirodnog plina, u cestovni promet Hrvatske Grupacija opskrbljivača i distributera plina HGK traži hitne izmjene Zakona o tržištu plina Hrvatska – regionalni lider u obnovljivim izvorima energije U ŽK Split osniva se Sekcija Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu

Veliki interes za projekt uvođenja LNG-a – ukapljenoga prirodnog plina, u cestovni promet Hrvatske

Grupacija opskrbljivača i distributera plina HGK traži hitne izmjene Zakona o tržištu plina

Hrvatska – regionalni lider u obnovljivim izvorima energije

U ŽK Split osniva se Sekcija Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Projekti i akcije

Projekt POPs – „Revizija Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske ko...

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...