Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. Pariški sporazum o klimatskim promjenama – izazovi i prilike Međunarodna CNG & LNG konferencija Digitalna tehnologija – ključ unaprjeđivanja poslovanja tvrtki u energetskom i komunalnom sektoru

Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017.

Pariški sporazum o klimatskim promjenama – izazovi i prilike

Međunarodna CNG & LNG konferencija

Digitalna tehnologija – ključ unaprjeđivanja poslovanja tvrtki u energetskom i komunalnom sektoru

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Prerađivačka industrija

Proizvodnja kemijskih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Projekti i akcije

Projekt POPs – „Revizija Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske ko...

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...