O Zajednici za zaštitu okoliša u gospodarstvu

HGK

Unutar Odjela za zaštitu okoliša i DOP djeluje Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu.

Zajednica ja osnovana sa svrhom promicanja, zastupanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članica.

Prijava za članstvo u Zajednici

Ciljevi Zajednice su usklađivanje interesa i obveza gospodarstva s društvenim interesima. To će se postizati kroz sljedeće aktivnosti:

 • usklađivanjem i formuliranjem zajedničkih interesa članica
 • zastupanjem, promicanjem i zaštitom zajedničkih interesa pred državnim i drugim institucijama i udruženjima
 • pokretanjem inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera ako procijeni da je to od interesa za njene članice
 • sudjelovanjem s nadležnim organima u izradi i donošenju zakona, propisa i mjera koje se odnose na zaštitu okoliša
 • suradnjom s Vladom Republike Hrvatske u radu i provedbi nacionalnih programa kao što su Nacionalni program za sigurno gospodarenje kemikalijama, Nacionalni program za provedbu Montrealskog protokola u RH, Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, i dr.
 • sudjelovanjem u međunarodnim projektima
 • pružanjem stručne pomoći članicama Zajednice
 • organizacijom različitih oblika stručnog obrazovanja svojih članica, kako o najnovijim saznanjima i kretanjima iz zaštite okoliša u svijetu i kod nas, tako i razmjenom iskustava među članicama npr. o uspostavi sustava upravljanja okolišem
 • rješavanjem i predlaganjem rješenja problema koji nisu spomenuti u prethodnim točkama, a od značaja su za članice Zajednice.

Zajednica u svom radu usko surađuje s vladinim tijelima, znanstvenim i stručnim institucijama, specijaliziranim tvrtkama za zaštitu okoliša, nevladinim organizacijama i drugim zainteresiranim stranama.

Zajednici je pristupilo preko 100 članica imenovavši svoje predstavnike koji su zainteresirani ili se bave problemima zaštite okoliša u gospodarstvu.

Zajednica aktivno prati donošenje i objavu zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša. Pregled objavljenih zakonskih poropisa.

 

Predsjednik:

Zvonimir Markovac (dao mandat na raspolaganje)

AGROKOR d.d., 10000 ZAGREB

tel. 01/4894-688; fax. 01/4844-370

e-mail: zvonimir.markovac@agrokor.hr

 

Zamjenik predsjednika:

Tamara Tarnik

HEP d.d., 10000 ZAGREB, Ul. grada Vukovara 37

tel. 01/6322-340; fax. 01/6322-143

e-mail: tamara.tarnik@hep.hr

 

Sve informacije o Zajednici mogu se dobiti od:

Poslovnog tajnika:

Dijana Varlec

HGK - Sektor za energetiku i zaštitu okoliša, 10000 ZAGREB, Draškovićeva 45

tel. 01/4606-764 i 4606-705, fax 01/4606-737

E-mail: dvarlec@hgk.hr ili okolis@hgk.hr   

Contacts

 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Josipa Derežanin
 • Dijana Varlec Senior Associate Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
 • Adriana Grzunov expert associate Tel: +385 1 4606 793 Email: agrzunov@hgk.hr