O Udruženju za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu

HGK

Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, u okviru Pododjela za zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje djeluje Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.

U okviru Udruženja djeluju:

 • Grupacija za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka 
 • Grupacija za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka
 • Grupacija za skupljanje, skladištenje i preradu opasnih ostataka i otpadaka

Udruženje svoj rad realizira kroz sljedeće aktivnosti:

 • kontinuiranim praćenjem zakonske regulative i pokretanjem inicijative za nadopunu i kvalitetnu izmjenu zakona, propisa i provedbenih mjera s ciljem poboljšanja stanja i pozicije djelatnosti reciklaže
 • zalaganjem za donošenje zakonskih mjera koje propisuju poticaje i mogućnosti korištenja olakšica oslobađanjem od poreza, carine, javnih naknada i pristojbi za proizvode, opremu i uređaje koji pridonose zaštiti okoliša
 • iznalaženjem i poticanjem otvaranja povoljnih kreditnih linija u službi zaštite okoliša
 • promicanjem osnivanja sistema i mreža za odvojeno skupljanje korisnih komponenti iz tehnološkog, ambalažnog, komunalnog i drugog iskoristivog, do sada nejasno razvrstanog, otpada po uzoru na njemački DSD i austrijski ARO sistem
 • u rješavanje problematike sakupljanja i recikliranja nastoji uključiti gradske, županijske te republičke organe vlasti i fondove za financiranje cjelovitih sistema sakupljanja i recikliranja ostataka i otpadaka
 • promocijom Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina, mjesečnim analiziranjem stanja ponude i potražnje sa Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina te praćenjem ostvarenih transakcija
 • praćenjem svjetskih trendova u tehnologijama sakupljanja i recikliranja otpada, organiziranjem stručnih predavanja, seminara i rasprava te, u okviru mogućnosti, posjetima specijaliziranim sajmovima u zemlji i inozemstvu
 • promocijom standarda ISO 9 000:2 000 i ISO 14 000 u tvrtkama
 • kontaktiranjem i dogovaranjem sa korisnicima sekundarnih sirovina – željezarama, ljevaonicama, tvornicama papira, tvornicama stakla i drugima u svrhu postizanja partnerskih odnosa i optimalnog zadovoljenja njihovih potreba i kvalitete, ali isto tako i korektnosti u plaćanju sekundarnih sirovina s njihove strane.

 

Predsjednik Udruženja:
Jerry Pajić,
METIS d.d. , Kukuljanovo 414, 51227 KUKULJANOVO
tel. +385 51 339 910, fax +385 51 331 186
E-mail: metis@metis.hr ; uprava@metis.hr

Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka:
Ilija Špikić,
e-kolektor d.o.o., Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb
tel. +385 1 466 7387; fax. +385 1 466 8170
E-mail: info@ekolektor.com  

Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije opasnih ostataka i otpadaka: 
Sead Muharemi,
KEMIS-Termoclean d.o.o., Slavonska Avenija 26/4, 10000 Zagreb
tel. +385 1 2406 303; fax +385 1 2404 734
E-mail: info@kemis-termoclean.hr

Voditelj Grupacije za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka:
Jerry Pajić,
METIS d.d. , Kukuljanovo 414, 51227 KUKULJANOVO
tel. +385 51 339 910, fax +385 51 331 186
E-mail: metis@metis.hr ; uprava@metis.hr

 

Sve informacije o Udruženju mogu se dobiti od

Poslovne tajnice:
Dijana Varlec, dipl.oec.
HGK-Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
10000 Zagreb, Draškovićeva 45/IV
tel. +385 1460 6764; fax. +385 1 460 6737
E-mail: dvarlec@hgk.hrenergetika@hgk.hr 

Contacts

 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Josipa Derežanin
 • Jerry Pajić President of Association for Collection, Recovery and Recycling Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Dijana Varlec Senior Associate Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr