Radionica u ŽK Rijeka: Postupci javne nabave, okvirni sporazum, jednostavna nabava

Pixabay
Vrijeme održavanja: 24.05.2017.   /   Rok prijave: 22.05.2017.

HGK - Županijska komora Rijeka, na temelju Sporazuma o suradnji između Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za sustav javne nabave, organizira jednodnevnu radionicu iz područja sustava javne nabave - Postupci javne nabave, okvirni sporazum, jednostavna nabava, koja će se održati u srijedu, 24. svibnja, u Županijskoj komori Rijeka, na adresi Bulevar oslobođenja 23.

U okviru radionice predavači Ante Loboja i Ivan Palčić iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta obradit će sljedeće teme:

  1. Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje i natjecateljski postupak uz pregovore
  2. Okvirni sporazum – novosti u sustavu
  3. Kriterij za odabir ponude –ENP
  4. Jednostavna nabava
  5. Odluka o odabiru / poništenju

Ukupno trajanje radionice je osam nastavnih sati, a potvrda s ove radionice koristit će pri obnavljanju certifikata u području javne nabave (osam bodova).

Iznos naknade za sudjelovanje je 750 kuna (oslobođeno PDV-a, čl. 6. Zakona o PDV-u), što uključuje sudjelovanje na radionici, radni materijal, osvježenje i ručak tijekom pauza.

Članice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju popust te za njih naknada iznosi 650 kuna, a za svakog sljedećeg polaznika iz iste članice 550 kuna.

U pratećim dokumentima (s lijeve strane) nalaze se program radionice, poziv i prijavnica.

Osoba za kontakt u ŽK Rijeka je Saša Pešut (telefon: 051/209197, elektronička adresa: spesut@hgk.hr).

Kontakti