Održana treća radionica o energetskoj obnovi zgrada

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 30.06.2017.   /   Rok prijave: 29.06.2017.

U Županijskoj komori Osijek 30. lipnja održana je treća regionalna radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti o provedbi Ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za razdoblje 2014. – 2020. Treći krug radionica bio je namijenjen korisnicima koji su dobili Odluku o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Cilj je radionice bio pojasniti zainteresiranima sljedeće korake i dužnosti u provedbi programa energetske obnove objekata kolektivnog stanovanja.

U ime Posredničkog tijela razine 2 (PT2) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost govorile su Jelena Bilandžija i Sanja Jelačić koje su upozorile kako je korisnik obvezan provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, u skladu s Ugovorom. Provedba projekta isključiva je odgovornost korisnika, čak i kada korisnik provodi projekt s jednim partnerom ili više njih. Naglasak je još jednom stavljen na važnost pravilne provedbe postupaka nabave, ali i na procedure daljnje provedbe projekta. Svi korisnici čiji su projektni prijedlozi prošli fazu provjere i koji su dobili Odluku o sufinanciranju uskoro će dobiti i pripadajući Ugovor. Prije njegova potpisivanja, važno je upoznati se sa svim bitnim odrednicama Ugovora, zbog čega su regionalne radionice Fonda i organizirane.

Za korisnike bespovratnih EU sredstava važno je razumjeti sve faza provedbe Ugovora na temelju kojeg će realizirati svoje projekte energetske obnove. U slučaju pogrešaka, nepravilnosti i prijevara utvrđenih u korisnikovu postupanju, dolazi i do financijskih korekcija. Kako bi se moguće nepravilnosti i korekcije smanjile na minimum, stručni tim Posredničkog tijela razine 2 bit će na raspolaganju korisnicima na individualnim savjetovanjima, sastancima te uobičajenim načinima komunikacije putem e-maila. Na radionici je sve prisutne pozdravila i Anka Javora iz Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te se u kratkom izlaganju osvrnula na dosadašnje rezultate i buduće korake u provedbi energetske obnove višestambenih zgrada.

Kontakti

  • Josipa Weber Tojagić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 820 Email: jweber@hgk.hr