Održana radionica o mogućnostima financiranja poduzetničkih projekata

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 29.06.2017.

Županijska komora Osijek je u suradnji s Baranjskom razvojnom agencijom Grada Belog Manastira 29. lipnja organizirala je radionicu o izvorima financiranja razvojnih planova poduzetnika.

Na radionici su zainteresirani poduzetnici dobili informacije o trenutno otvorenim natječajima za poduzetnike, rasporedu planiranih natječaja za sektor poduzetništva do kraja 2017. godinu te o trenutno otvorenim kreditnim linijama namijenjenim poduzetništvu.

Radionica je bila interaktivna s puno zanimljivih i edukativnih informacija iz prakse prijave projekata, a poduzetnici su dobili i brojne upute i upozorenja na najčešće pogreške prilikom prijave projekata te odgovore na postavljena pitanja.

Kontakti

  • Ines Balog Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 819 Email: ibalog@hgk.hr
  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr