Pravne informacije

Poštovani poduzetnici,

Hrvatska gospodarska komora sa ciljem potpore što bržem i uspiješnijem razumijevanju gospodarskog zakonodavstva te pozitivnih pravnih pravila u okviru kojih djelujete nudi svojim članicama pravnu pomoć u vidu besplatnih pravnih informacija.

Naime, kao samostalna stručnoposlovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica, Hrvatska gospodarska komora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, surađuje sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, organima državne uprave i lokalne samouprave, Hrvatskom obrtničkom komorom, udrugama poslodavaca, sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Hrvatske.

Polazeći od nepobitne činjenice važnosti zakonodavnog okvira u gospodarskoj aktivnosti Republike Hrvatske, Komora poziva svoje članove da kroz rad u strukovnim udruženjima izravno i neposredno utječu na uspostavljanje što kvalitetnijih uvjeta poslovanja i poduzetničke radne kulture kao neophodne podloge za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.

Hrvatska gospodarska komora svojim članicama besplatno pruža pravne informacije koje sadrže opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja gospodarstva, odnosno gospodarske djelatnosti te istovremeno pravodobno daje nedvosmislenu uputu o tijelu državne uprave zaduženom za neposrednu provedbu zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te druge upravne i stručne poslove (ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama).

Važno je za istaći kako Hrvatska gospodarska komora nije nadležno tijelo koje bi imalo za pravo i dužnost eksplicitno tumačiti odredbe određenog pravnog propisa (zakonskih i podzakonskih akata), također iznimno je bitno naglasiti da stručne službe Komore i njeni službenici ne mogu i ne smiju ulaziti u meritum pojedinih pravnih stvari, jer bi takvo ponašanje prelazilo okvir nadležnosti Komore kao javno pravne ustanove koja promiće zajedničke interese članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, te bi kao takvo imalo obilježja pružanja pravne pomoći za koje su sukladno Zakonu o odvjetništvu ovlašteni jedino odvjetnici.

Želimo podsjetiti da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori rade i djeluju Sud časti, Stalno arbitražno sudište i Centar za mirenje. Njihova zadaća je spriječiti nepošteno, štetno, nemoralno, neprihvatljivo i drugo ponašanje gospodarskih subjekata koje je protivno dobrim poslovnim običajima, te istovremeno pružiti domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova, a sve pod predsjedanjem osoba/arbitara od njihovog obostranog povjerenja.

Koristimo priliku i pozivamo članice da u slučaju spora u poslovanju iskažu spremnost s drugom strankom razmotriti mogućnost mirenja pri Centru za mirenje HGK, a u svrhu poslovnijeg, učinkovitijeg i jeftinijeg rješenja spora.

Hrvatska gospodarska komora želi biti kvalitetan i koristan partner na Vašem poslovnom putu, stoga se radujemo budućoj suradnji na dobrobit svake naše članice i u interesu boljitka cijelokupnog hrvatskog gospodarstva!

Obrazac za postavljanje upita za pravne informacije