Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini

HGK

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_52_1381.html