Pozivamo vas na edukaciju za primjenu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu

Vrijeme održavanja: 22.02.2018.

Pozivamo vas na edukaciju za primjenu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Edukacije će se održati u Puli 1. ožujka, Splitu 15. ožujka, Dubrovniku 16. ožujka i u Osijeku 27. ožujka 2018. godine.

Popunjena su sva mjesta i zatvorene su prijave za edukaciju planiranu za četvrtak, 22. veljače u Zagrebu, u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Usluge u turizmu prema ovom Zakonu su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika, usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja) i usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima.

Prezentaciju Zakona i pregled ključnih izmjena održat će pomoćnica ministra turizma Uprava za pravne poslove i standarde Monika Udovičić, operativnu primjenu novog Zakona u poslovanju pružatelja usluga u turizmu prikazat će Željko Trezner, viši predavač, dok će Jasenka Štiglec, načelnica Samostalnog sektora Turističke inspekcije MINT-a, pojasniti prekršajne odredbe.

Detaljan program edukacije nalazi se u pratećim dokumentima lijevo. Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, a prijave su moguće do popunjenja kapaciteta.

 

 

 

Kontakti

  • Saša Zrnić Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1662 Email: szrnic@hgk.hr