Vijeće Strukovne grupacije hotelijera pri Županijskoj komori Split održalo je svoju drugu sjednicu

Vrijeme održavanja: 15.05.2017.

Strukovna grupacija hotelijera ŽK Split održala je svoju drugu proširenu sjednicu Vijeća u ponedjeljak, 15. svibnja u ŽK Split.

Na sjednici se govorilo o mogućim aktivnostima koje bi dovele do produljenja sezone, osobito o povećanju zrakoplovnih linija u predsezoni i posezoni, boljoj suradnji u slučaju overbookinga, problemima pronalaska stručnoga kadra te primjerima dobre prakse obučavanja kadrova u međunarodnim hotelskim lancima.

Ovim sastankom započeo se dijalog koji se planira proširiti na više dionika u turizmu, a čiji je rezultat produljenje sezone u Splitsko-dalmatinskoj županiji na ožujak, studeni i prosinac.

Ovim bi se pokrenuo višestruki učinak širokog spektra beneficija za destinaciju od većeg obrtaja novca u Županiji, većih poreznih i ostalih davanja, višoj stopi zaposlenosti i sl.

Strukovna grupacija hotelijera, temom produljenja sezone zrakoplovnim linijama, planira krenuti prema mjerodavnim institucijama u nadi pokretanja prvih koraka u smjeru pomicanja granica sezonalnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.