Poticanje ulaganja definirane Zakonom o poticanju ulaganja

www.pixabay.com
Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja i jačanje konkurentske sposobnosti

Kada govorimo o Zakonu o poticanju ulaganja (NN 102/2015), riječ je o predstavljanju sustava potpora za ulaganje i potpora za pravodobno ostvarenje potrebnih ulagačkih aktivnosti. Određuju se način i rokovi ispunjenja svih potrebnih ulagačkih aktivnosti, u svrhu uspješnog i vremenski određenog ostvarenja ulaganja projekta na teritoriju Republike Hrvatske.

Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja i jačanje konkurentske sposobnosti u:

– proizvodno-prerađivačkim aktivnostima

– razvojno-inovacijskim aktivnostima

– aktivnostima poslovne potpore

– aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Na temelju Zakona, potpore uključuju:

- porezne potpore za mikropoduzetnike

Visina ulaganja (EUR) Broj novih radnih mjesta Maks. trajanje Umanjenje stope poreza na dobit
0,15 – 1 milijun 5 10 50%
1 – 3 milijuna 10 10 75%
3 i više milijuna 15 10 100%

 

- porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

- potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Županijska stopa nezaposlenosti Visina potpore u odnosu na opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta 
do 10% 10% - do 3.000
10 – 20 % 20% - do 6.000
iznad 20% 30% do 9.000


potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

potpore za:

- razvojno-inovacijske aktivnosti

- aktivnosti poslovne potpore i

- aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

 

potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000 eura, uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta visoke stručne spreme, povezanih s projektom ulaganja:

- potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja

- potpore za ulaganja

- poticaji pola-pola

- poček plaćanja poreznih obveza

 

 

 

 

Kontakti

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr