Pokazatelji tržišta rada u sklopu Procedure otklanjanja makroekonomskih neravnoteža (MIP)

Europska komisija je na temelju četrnaest standardnih indikatora ocijenila postojanje makroekonomskih neravnoteža u hrvatskom gospodarstvu, od čega su pojedine detektirane na tržištu rada kroz pokazatelje vezane uz opću stopu nezaposlenosti, stopu nezaposlenosti mladih i dugotrajnu nezaposlenost. Time se ponovno skreće pažnja na strukturne i necikličke probleme vezane uz tržište rada i potrebu njihova rješavanja.

Temeljni problem je nekompatibilnost potreba tržišta i ponude odnosno strukture kvalifikacija koju producira obrazovni sustav, a jedan od instrumenata njegova rješavanja je uvođenje dualnog sustava obrazovanja koji je HGK već naglasila kao jednu od strateških odrednica za rast zaposlenosti.