Osam medalja dalmatinskim inovatorima na 15. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2017

Vrijeme održavanja: 19.11.2017. - 21.11.2017.

Na 15. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2017, koja je održana od 19. do 21. listopada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Društvo inovatora DIATUS iz Splita izložilo je deset inovacija svojih članova, od kojih je osam nagrađeno.

Organizator ove izložbe jest Udruga inovatora Hrvatske u suradnji sa suorganizatorima Međunarodnom federacijom nacionalnih saveza inovatora IFIA, Sveučilištem u Zagrebu, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, partnerom HAMAG-BICRO-om, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske gospodarske komore uz generalnog pokrovitelja KONČAR – Elektroindustrija d. d.

Na ovogodišnjoj je izložbi ARCA predstavljeno više od 150 inovacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Kine, Irana i Libanona. Riječ je o inovacijama poduzetnika, akademske i znanstvene zajednice te pojedinaca i istraživačkih skupina okupljenih oko nacionalnih i lokalnih udruženja inovatora.

Nagrađene su sljedeće inovacije članova DIATUS-a:

 

  1. Puntar svjetlo B22–d (Puntar light B22–d), inovator Boris Ukić, Split – zlatna medalja
  1. GHE fotonaponska elektrana izravno priključena na javnu el. en. mrežu (GHE photovoltaic on grid power plant), grupa inovatora iz tvrtke KONČAR Električni uređaji d.d., Dicmo – zlatna medalja
  1. GHE hibridna fotonaponska elektrana (GHE hybrid photovoltaic plant), grupa inovatora iz tvrtke KONČAR – Električni uređaji d. d., Dicmo – zlatna medalja
  1. Daska za rezanje (Cutting board), inovator Marjan Matić, Solin – srebrna medalja
  1. Boks s vrtuljkom za kontejnere za prikupljanje miješanog i odvojenog komunalnog otpada (Wire enclosure with carousel for collecting municipal and sorted waste), inovatori iz tvrtke Komunalac d. o. o., Samobor – srebrna medalja
  1. Nosač posuda sa savinutim rubom (Holder for containers with bent edges), inovatori Marjan Matić, Solin i Merfid Husić, Split – brončana medalja
  1. Spiralno stepenište (Spiral staircase), inovator Marjan Matić, Solin – brončana medalja
  1. ZIBER – online sustav za natjecanje u sportskom golubarstvu (ZIBER – online pigeon racing software), inovator Vladimir Škopljanac, Kaštel Stari – brončana medalja

Inovacija Puntar svjetlo B22–d (Puntar light B22–d), inovatora Borisa Ukića iz Splita, nagrađena je i Zlatnom medaljom Međunarodne asocijacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA) za najbolju inovaciju u kategoriji sigurnost i elektrotehnika.

IFIA je ovu inovaciju objavila i na svojim internetskim stranicama, a također će je izložiti na svom štandu na međunarodnoj izložbi SMARTBIZEXPO, koja će se održati u Hong Kongu od 3. do 6. prosinca 2017. godine.

Županijska komora Split već dugi niz godina uspješno surađuje s DIATUS-om te u suradnji s njima, jednom godišnje, dodjeljuje najveće priznanje županijske gospodarske komore, Plaketu Zlatna kuna za najbolju županijsku inovaciju u prethodnoj godini.