Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti Provedba službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije te mikrobiološke ispravnosti hrane na tržištu Republike Hrvatske Održana HACCP-radionica u ŽK Čakovec Travanjska HACCP-radionica za članove i voditelje timova za sigurnost hrane

Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Provedba službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije te mikrobiološke ispravnosti hrane n...

Održana HACCP-radionica u ŽK Čakovec

Travanjska HACCP-radionica za članove i voditelje timova za sigurnost hrane

Najčešća pitanja

Kako steći pravo uporabe znakova HGK "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"?

Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://znakovi.hgk.hr/kako-steci-pravo-uporabe-znaka.

 

Projekti i akcije

Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

I poznati pružili potporu akciji 'Kupujmo hrvatsko'

Katalog Udruženja za ispitivanja i certificiranja

Tribina ISO FORUM CROATICUM

Program pomoći subjektima u poslovanju s hranom – sigurnost hrane