Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti Provedba službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije te mikrobiološke ispravnosti hrane na tržištu Republike Hrvatske Održana HACCP-radionica u ŽK Čakovec Travanjska HACCP-radionica za članove i voditelje timova za sigurnost hrane

Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Provedba službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije te mikrobiološke ispravnosti hrane n...

Održana HACCP-radionica u ŽK Čakovec

Travanjska HACCP-radionica za članove i voditelje timova za sigurnost hrane

Događanja koja slijede

Publikacija

Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i iz...

Edukacija

Provedba službenih kontrola veterinarske i sanitar...

Edukacija

Održana HACCP-radionica u ŽK Čakovec

Edukacija

Travanjska HACCP-radionica za članove i voditelje...

Edukacija

Svibanjska HACCP-radionica za članove i voditelje...

Edukacija

Izazovi u primjeni norme ISO 9001:2015 – ključna n...

Edukacija

Održana HACCP radionica u HGK – Županijskoj komori...

Edukacija

Tribina ISO Forum Croaticum: Kvaliteta kao moguća...

Edukacija

ŽK Split: HACCP radionica za subjekte u poslovanju...

Projekti i akcije

Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

I poznati pružili potporu akciji 'Kupujmo hrvatsko'

Katalog Udruženja za ispitivanja i certificiranja

Tribina ISO FORUM CROATICUM

Program pomoći subjektima u poslovanju s hranom – sigurnost hrane

Odjel za upravljanje kvalitetom

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Email: kvaliteta@hgk.hr
  • Tel: +385 1 456 1551
  • Fax: +385 1 456 1614
  • voditelj: Nevenka Gašparac
  • administrativni tajnik: Tanja Tomić