Learning by Doing – projekt za potporu podunavskim zemljama u modernizaciji sustava strukovnog obrazovanja

HGK
Learning by Doing-logo
Županijska komora Varaždin 1. siječnja 2017. započinje s provedbom projekta Learning by Doing prijavljenog u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. U projektu koji se smatra jednim od četiriju strateških projekata prvog poziva sudjeluje 15 partnera i devet pridruženih partnera iz devet zemalja Podunavlja. Projekt traje 30 mjeseci s ukupnim odobrenim budžetom od 2,35 milijuna eura.

Projekt je razrađen radi pružanja potpore postojećim transnacionalnim trendovima u zemljama Podunavlja, koji su obilježeni strukturnom nezaposlenošću, nedostatkom kvalificirane radne snage, demografskim problemima, visokom nezaposlenošću mladih te iseljavanjem. Cilj je projekta unaprijediti kapacitete gospodarskih komora i drugih ključnih dionika strukovnog obrazovanja jačanjem nacionalnih i transnacionalnih partnerstava te im omogućiti da učinkovito obnove sustave strukovnog obrazovanja, čime će se razvijati prenosivi programi obrazovanja i osposobljavanja, rješavati problem nedostatka radne snage, pomoći mobilnosti radne snage, promptno reagirati na gospodarske promjene te, naposljetku, jačati domicilna gospodarstva.

Dionicima strukovnog obrazovanja u zemljama Podunavlja projekt će ponuditi strukturirana znanja, alate i već usvojene djelotvorne prakse Austrije i Njemačke te im jačanjem nacionalnih i transnacionalnih partnerstava omogućiti da aktivno, u svojim zemljama, utječu na stvaranje i upravljanje sustavom strukovnog obrazovanja koji se zasniva na potražnji tržišta radne snage.

Preduvjet za provođenje dualnog obrazovanja jest učinkovita usklađenost gospodarstva i obrazovnog sustava te interesa svih dionika – donositelja odluka, poslodavaca, strukovnih škola, roditelja i učenika, i sve to uz nemala financijska sredstva koja podupiru ovakav sustav.

U tu svrhu, i projektno partnerstvo je postavljeno tako da svi ključni dionici – gospodarske komore, uprava na regionalnoj i nacionalnoj razini te multinacionalne kompanije, mogu izravno sudjelovati u projektu i predstavljati sve zemlje programskog područja. Pridruženi partner Županijskoj komori Varaždin, kao jedinom hrvatskom partneru, jest Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ekonomska kriza ostavila je krhko tržište rada u zemljama Podunavlja s ozbiljnim strukturnim problemima. Moderni i inkluzivni sustav strukovnog obrazovanja pridonosi smanjenju razlika između ponude i potražnje na tržištu rada, promicanju zapošljavanja mladih, očuvanju radnih mjesta te olakšavanju prijelaza iz škole na radno mjesto. Jačanje učenja temeljenog na radu, između ostalog, središnji je europski odgovor na krizu, međutim, nedostatak institucionalne spremnosti i uskih grla u pojedinim zemljama ometaju modernizaciju i interoperabilnost sustava strukovnog obrazovanja u ovome području.

Više informacija na mrežnoj stranici projekta.

Kontakti

  • Renata Papec viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 480 Email: rpapec@hgk.hr
  • Božica Šantek viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr