Learning by Doing – projekt za potporu podunavskim zemljama u modernizaciji sustava strukovnog obrazovanja

HGK
Learning by Doing-logo
Županijska komora Varaždin 1. siječnja 2017. započinje s provedbom projekta Learning by Doing prijavljenog u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. U projektu koji se smatra jednim od četiriju strateških projekata prvog poziva sudjeluje 15 partnera i devet pridruženih partnera iz devet zemalja Podunavlja. Projekt traje 30 mjeseci s ukupnim odobrenim budžetom od 2,35 milijuna eura.

Projekt je razrađen radi pružanja potpore postojećim transnacionalnim trendovima u zemljama Podunavlja, koji su obilježeni strukturnom nezaposlenošću, nedostatkom kvalificirane radne snage, demografskim problemima, visokom nezaposlenošću mladih te iseljavanjem. Cilj je projekta unaprijediti kapacitete gospodarskih komora i drugih ključnih dionika strukovnog obrazovanja jačanjem nacionalnih i transnacionalnih partnerstava te im omogućiti da učinkovito obnove sustave strukovnog obrazovanja, čime će se razvijati prenosivi programi obrazovanja i osposobljavanja, rješavati problem nedostatka radne snage, pomoći mobilnosti radne snage, promptno reagirati na gospodarske promjene te, naposljetku, jačati domicilna gospodarstva.

Dionicima strukovnog obrazovanja u zemljama Podunavlja projekt će ponuditi strukturirana znanja, alate i već usvojene djelotvorne prakse Austrije i Njemačke te im jačanjem nacionalnih i transnacionalnih partnerstava omogućiti da aktivno, u svojim zemljama, utječu na stvaranje i upravljanje sustavom strukovnog obrazovanja koji se zasniva na potražnji tržišta radne snage.

Preduvjet za provođenje dualnog obrazovanja jest učinkovita usklađenost gospodarstva i obrazovnog sustava te interesa svih dionika – donositelja odluka, poslodavaca, strukovnih škola, roditelja i učenika, i sve to uz nemala financijska sredstva koja podupiru ovakav sustav.

U tu svrhu, i projektno partnerstvo je postavljeno tako da svi ključni dionici – gospodarske komore, uprava na regionalnoj i nacionalnoj razini te multinacionalne kompanije, mogu izravno sudjelovati u projektu i predstavljati sve zemlje programskog područja. Pridruženi partner Županijskoj komori Varaždin, kao jedinom hrvatskom partneru, jest Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ekonomska kriza ostavila je krhko tržište rada u zemljama Podunavlja s ozbiljnim strukturnim problemima. Moderni i inkluzivni sustav strukovnog obrazovanja pridonosi smanjenju razlika između ponude i potražnje na tržištu rada, promicanju zapošljavanja mladih, očuvanju radnih mjesta te olakšavanju prijelaza iz škole na radno mjesto. Jačanje učenja temeljenog na radu, između ostalog, središnji je europski odgovor na krizu, međutim, nedostatak institucionalne spremnosti i uskih grla u pojedinim zemljama ometaju modernizaciju i interoperabilnost sustava strukovnog obrazovanja u ovome području.

Više informacija na mrežnoj stranici projekta.

Tijek projekta

Studijski posjeti

Passau, Njemačka  (28. - 30. ožujka  2017. godine)

Prvi studijski posjet u okviru projekta Learning by Doing realiziran je u njemačkom gradu Passau-u s osnovnom idejom promicanja transnacionalne razmjene znanja kako bi se preslikale dobre prakse strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u Dunavskoj regiji.

Domaćin i organizator trodnevnog programa bila je Industrijska i trgovačka komora (IHK) Donje Bavarske iz Passau-a (pridruženi strateški partner) uz potporu Slovenske gospodarske komore (Gospodarska zbornica Slovenije) iz Ljubljane.

Sudionici delegirani od strane projektnih partnera (komore, tijela nositelji nacionalnih i javnih ovlasti) i lokalni akteri VET-a imali su mogućnost boljeg razumijevanja položaja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u smislu regulatornog okvira, upravljanja, institucionalnih kapaciteta, razmišljanja i stavova u Njemačkoj i Donjoj Bavarskoj kroz uvid u aktivnosti aktera VET-a (komore, škole i tvrtke).

IMG_20170328_130453.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .

Prezentirana je uloga Industrijske i trgovačke komore u strukovnom obrazovanju i usavršavanju, organiziran posjet Obrtničkoj komori Gornjeg Pfalza i Donje Bavarske i njihovom Centru za obuku Passau-Auerbach, te predstavljena uloga strukovnih škola i buduće perspektive strukovnog obrazovanja. Posjet tvrtki ZF AG s vlastitim Centrom za obučavanje u sklopu tvrtke u Passau-u omogućio je sudionicima informaciju iz prve ruke o uključivanju tvrtki u strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Studijsko putovanje završilo je posjetom Državnoj strukovnoj industrijskoj i tehničkoj školi Karl-Peter-Obermaier Passau 1 i raspravom o promicanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja među studentima i roditeljima u Industrijskoj i trgovačkoj komori (IHK) Donje Bavarske.

IMG_20170328_151808.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: h; Snimio: .Picture6.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .Picture4.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .Picture7.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .

Njemačka industrijska i trgovačka komora (IHK) sa svojih 79 sjedišta u Njemačkoj ima vrlo važnu ulogu u procesu dualnog obrazovanja i naukovanja. Tako IHK vrši savjetovanje za 327 različitih zanimanja, sudjeluje u donošenju okvirnih kurikuluma zanimanja, nadgledanju kvalitete praktične nastave u tvrtkama, planiranju praktične nastave, plaćanju opreme i smještaja i certificiranju.

Tvrtke se u zavidnom broju uključuju u to, za njih strateško ulaganje u budućnost financiranjem praktične nastave u praktikumima komore, doniranjem opreme školama i komorama, donošenju okvirnih kurikuluma zanimanja i planiranju programa i kvalitete praktične nastave.

Picture3.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .Picture1.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .Picture2.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .Picture8.jpg

Studijski posjet Passau projekt Learning by Doing; Izvor: H; Snimio: .

Strukovne škole planiraju i prate kvalitetu obrazovanja, planiraju upisne kampanje, provode školovanje nekih od 327 različitih zanimanja, sudjeluju u donošenju okvirnih kurikuluma zanimanja na razini države, ali i donošenju kurikuluma prilagođenih regiji.

 

Beč, Austrija  (04. - 06. travnja  2017. godine)

Drugi studijski posjet realiziran je u Beču u Austriji,  u okviru projekta Learning by Doing, radni paket namijenjen kreiranju baze transnacionalnog znanja i zajedničkog razumijevanja, odnosno  transnacionalnoj razmjeni znanja o radu temeljenom na učenju (WBL), te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET) s idejom promicanja transnacionalne razmjene znanja kako bi se preslikale dobre prakse strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u Dunavskoj regiji.

Organizator trodnevnog programa bila je WKO-Wirtschaftskammer Wien koja je prezentirala svoju ulogu u strukovnom obrazovanju i usavršavanju.

Gospođa Natalia Polemis , stručnjak za dualno obrazovanje ( WKO ) održala  je  prezentaciju o dualnom sustavu obrazovanja u Austriji, obavezama koje imaju tvrtke kod kojih učenici obavljaju naukovanje, kao i načine licenciranja tvrtki i trenera.

beč.jpg

Studijski posjet Beč projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .

Organiziran  je i posjet  Bečkom centru za razvoj karijere - BiWi , institutu za promociju -   WIFI, strukovnoj školi za modu i obrt te tvrtkama koje imaju vlastite centre za obuku.

Za vrijeme posjeta u  Strukovnoj školi za modu i dizajn, održavali su se Dani mode, u  sklopu kojih su predstavljena zanimanja vezana uz modnu industriju – tekstil, koža, obuća, dizajn, nakit, održavanje tekstila, te su učenici mogli u direktnom kontaktu sa vlasnicima tvrtki i obrta, koji su i licencirani treneri dobiti informacije o određenom zanimanju.

beč6.jpg

Studijski posjet Beč projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .beč2.jpg

Studijski posjet Beč projekt Learning by Doing; Izvor: HGK; Snimio: .

Studijski posjet je završio obilaskom tvrtke Wiener Netze GmbH- tvrtka koja se bavi distribucijom električne energije, prirodnim plinom, toplinom i telekomunikacijskim mrežama te vrši usluge instalacija i popravaka istih. Tvrtka ima više od  2500 zaposlenih, a u poznali su nas sa svojim  centrima za učenje te objasnili sustav školovanja.

Kontakti

  • Renata Papec viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 480 Email: rpapec@hgk.hr
  • Božica Šantek viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr