Industrijski park Nova Gradiška

Industrijski park Nova Gradiška

Industrijski park Nova Gradiška je smješten na izvanrednoj lokaciji uz međunarodnu autocestu E 70, na površini od 82 ha, s mogućnošću proširenja na dodatnih 60 ha. Infrastrukturno opremljeno zemljište je ponuđeno investitorima pod izuzetno povoljnim uvjetima. Izvanredna lokacija omogućuje izvrsnu povezanost i brz pristup tržištu EU te tržištima zemalja Jugoistočne Europe.

Kvalificirana, obrazovana i motivirana radna snaga sa specijalističkim znanjima i vještinama, razvijene visokokvalitetne osnovne i napredne usluge investitorima, brz odgovor na zahtjeve ulagača i fleksibilnost, visoko konkurentan paket poticaja i olakšica za ulaganje te izvanredna lokacija čine Industrijski park Nova Gradiška izvanrednim mjestom za ulaganje u gospodarske projekte.

Zahvaljujući navedenom, u Indutrijskom parku Nova Gradiška danas djeluje 15 tvrtki među kojima su „Atlantic multipower“d.o.o., „ELDA“ d.o.o. „Klimaoprema“d.d., „Clarum“d.o.o., „Hladni val“d.o.o., „Potomac“d.o.o.

Kontakt:
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA
Adresa: Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, Hrvatska
Tel/Fax: ++ 385 35 35 99 11
OIB: 588 02 47 141 0
E-mail: info@ipng.hr

Kontakti

  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr