Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore - ICC Hrvatska

Konstituirajuća sjednica skupštine Hrvatskoga nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore (International Chamber of Commerce – ICC) održana je 1. prosinca 2003. godine. Suosnivači su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska udruga banaka i Hrvatska obrtnička komora, a Tajništvo djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.  Osnivanje Nacionalnog odbora nadovezalo se na prethodno 10-godišnje izravno članstvo Hrvatske gospodarske komore (HGK) u ICC-u, koja je kao izravna članica Svjetskog savjeta bila uključena u sustav ATA karneta, Svjetsku federaciju komora (World Chambers Federation) i u određenoj mjeri sudjelovala  u radu komisija ICC-a.  Kako je interes ICC-a da u svakoj zemlji djeluje što šire i putem nacionalnih odbora, odlučeno je da se osnuje Nacionalni odbor ICC-a Hrvatska, s ciljem uključivanja i sinergijskog djelovanja ključnih  poslovnih asocijacija iz Hrvatske u zastupanju nacionalnih gospodarskih interesa u toj renomiranoj svjetskoj organizaciji kao i prenošenja svjetskih iskustava u Hrvatsku.

Na sjednici Svjetskog savjeta ICC-a koji je održan u Quebec Cityju 18. rujna, 2003.godine Hrvatski nacionalni odbor jednoglasno je primljen u zajednicu nacionalnih odbora ICC-a. Time su stvoreni svi uvjeti da se članovi Nacionalnog odbora punopravno uključe u sve aktivnosti ICC-a i koriste usluge i publikacije najveće svjetske poslovne organizacije.

Ciljevi Nacionalnog odbora su sljedeći:

  • promoviranje međunarodne trgovine, usluga i investicija te ukidanje prepreka za međunarodnu trgovinu;
  • promoviranje tržišne ekonomije utemeljene na slobodnoj i pravednoj tržišnoj konkurenciji između poslovnih subjekata;
  • podrška ekonomskom rastu kako razvijenih tako i novih ekonomija u usponu;
  • koordinacija aktivnosti hrvatske poslovne zajednice i predstavljanje njihovih interesa u odnosu na nacionalne i međunarodne organizacije po pitanjima koja se odnose na međunarodnu trgovinu;
  • podrška samoregulaciji u poslovanju.

Nacionalni odbor ICC-a Hrvatska od svog osnutka u proteklih 10 godina bio je aktivno uključen u sve aktivnosti ICC-a putem sudjelovanja svojih članova i predstavnika u komisijama i ostalim tijelima.

Nacionalni odbor broji 50-ak članova iz redova hrvatske poslovne i akademske zajednice, profesionalnih udruga te državnih i regulatornih tijela, a članstvo je dobrovoljno.

Tijekom svog rada, Nacionalni odbor je organizirao brojne stručne seminare s ciljem informiranja hrvatske poslovne zajednice o međunarodnim trgovinskim, bankarskim i arbitražnim  pravilima. Osim seminara, Nacionalni odbor ima ovlaštenje izdavanja prijevoda i dvojezičnih ICC-evih publikacija. Neke od najpoznatijih prevedenih publikacija su Incoterms 2010 pravila, Ujednačena pravila za garancije na poziv, Jedinstvena pravila i običaji  za dokumentarne akreditive (UCP 600) te Arbitražna pravila ICC-a.

ICC Hrvatska sa 60 predstavnika, istaknutih stručnjaka iz različitih sektora gospodarstva,  sudjeluje u radu svih 12 stručnih komisija ICC-a te na taj način omogućuje oblikovanje stajališta hrvatske poslovne zajednice i promociju tih stajališta na svjetskoj razini, kao i prenošenje svjetskih iskustva na hrvatsku poslovnu zajednicu. Komisije raspravljaju kako o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike, tako i o bitnim stručnim temama iz svih sektora gospodarstva, s ciljem poticanja gospodarskog rasta i uklanjanja prepreka međunarodnoj trgovini. Neki članovi iz Hrvatske su uključeni u rad specijaliziranih radnih skupina u okviru komisija, koje kreiraju nova međunarodna pravila i nove smjernice  međunarodnog poslovanja.

Nacionalni odbor već niz godina imenuje renomirane hrvatske arbitre pri Međunarodnom arbitražnom sudištu ICC-a za rješavanje trgovačkih sporova s međunarodnim obilježjem u skladu s Arbitražnim pravilima ICC-a. Pored toga, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić 2012. godine je kao hrvatski predstavnik menovan za člana Međunarodnog arbitražnog sudišta za razdoblje od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2015. godine.

Nacionalni odbor daje podršku ICC-u u sudjelovanju i aktivnostima unutar multilateralnih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i UN-a, te radu specijaliziranih radnih grupa poput Savjetodavne grupe G20 zemalja. ICC Hrvatska je tako davao podršku Globalnom sporazumu o olakšavanju trgovine koji je potpisan na ministarskoj konferenciji WTO-a u Baliju u prosincu 2013. u suradnji s nadležnim državnim tijelima.

Pridružite nam se i tako postanite dijelom najveće svjetske poslovne mreže od 6.5 milijuna tvrtki!

Ovdje možete pročitati Statut ICC-a Hrvatska.

Contacts

  • ICC Hrvatska Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: icc@hgk.hr Tel: +385 1 456 1553 Tel 1: +385 1 456 1651 Fax:
  • Sunčanica Skupnjak Kapić General Secretary ICC Croatia Tel: +385 1 4561 651 Email: sskupnjak@hgk.hr
  • Ana Marguerite Tomulić Administrative Assistant Tel: +385 1 4561 553 Email: atomulic@hgk.hr