Održan seminar Incoterms 2010 pravila – kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u korištenju pravila? Ubrzani postupak za sporove manje od dva milijuna dolara Predstavljanje Međunarodne trgovačke komore (ICC-a) i Kataloga hrvatskih proizvoda Gospodarskom vijeću ŽK Pula ICC Hrvatska educirao bankare o međunarodnim pravilima za pomoć izvoznicima

Održan seminar Incoterms 2010 pravila – kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u...

Ubrzani postupak za sporove manje od dva milijuna dolara

Predstavljanje Međunarodne trgovačke komore (ICC-a) i Kataloga hrvatskih proizvoda Gospodarskom vije...

ICC Hrvatska educirao bankare o međunarodnim pravilima za pomoć izvoznicima

Događanja koja slijede

Edukacija

Održan seminar Incoterms 2010 pravila – kako odabr...

Manifestacija

Ubrzani postupak za sporove manje od dva milijuna...

Edukacija

Predstavljanje Međunarodne trgovačke komore (ICC-a...

Edukacija

ICC Hrvatska educirao bankare o međunarodnim pravi...

Publikacija

Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akre...

Publikacija

Jedinstvena pravila o bankovnim obvezama plaćanja

Publikacija

Incoterms 2010: Revidirana pravila za upotrebu u m...

Publikacija

Vodič ICC-a za izvoz i uvoz, Globalni standardi za...

Publikacija

Ujednačena pravila MTK za garancije na poziv

ICC Hrvatska

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Email: icc@hgk.hr
  • Tel: +385 1 456 1553
  • Tel 1: +385 1 456 1651
  • Fax: