Radionica o sustavu HACCP

Pixabay.com
Vrijeme održavanja: 06.07.2017. - 07.07.2017.   /   Rok prijave: 03.07.2017.
Odjel za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom organizira besplatnu dvodnevnu HACCP-radionicu koja će se održati 6. i 7. srpnja od 10 do 16 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Na radionici će sudionicima biti predstavljeni zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obaveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionicima biti predstavljeni načini udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktični primjeri iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP-načelima.

HACCP-radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP-tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obavezu povezanu s odredbama Zakona o hrani te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi tog zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Rad se odvija u manjim grupama pa će, prema potrebi, nakon popunjenja ovih grupa svi prijavljeni biti obaviješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP-radionice.

Voditelj radionice je mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med.

 Sve informacije možete dobiti u Odjelu za upravljanje kvalitetom na broj telefona 01/ 4561-551.

HACCP radionica je popunjena!