GREENOMED: Mediteranska transregionalna suradnja za zelene proizvodne inovacije

HGK Županijska komora Varaždin 1. veljače 2017. započinje s provedbom projekta pod nazivom GREENOMED sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u okviru Interreg MED programa- Prioriteta 1: Inovacije. Ovaj projekt ukupnog budžeta od 2 milijuna EUR provodit će ukupno 19 partnera kroz 30 mjeseci, a Županijskoj komori Varaždin pridruženi je partner Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Proizvodnja, kao važan stup europskog gospodarstva s velikim utjecajem na gospodarstvo, zaposlenost, opću dobrobit društva i okoliš troši oko 30% ukupno proizvedene energije, koristi vrijednu i kritično nedostatnu sirovinu te je odgovorna je za velik dio štetnih emisija u okoliš, stoga se usvajanje zelene prakse u proizvodnji nameće kao prioritet za budućnost koji može uvelike pridonijeti „zelenom rastu“.

Europa je globalni lider u koncepciji i razvoju inovativnih znanja i tehnologija za proizvodnju. Istovremeno, za razliku od drugih globalnih konkurenata, posjeduje kulturu koja je snažno orijentirana na očuvanje okoliša i održivost. Međutim, europska snaga u iskorištavanju rezultata istraživanja za realnu implementaciju zelenih inovacija može se snažno poboljšati. Također je važno uspostaviti novi transnacionalni okvir za suradnju s ciljem identifikacije kapaciteta i posebnih potreba europskog mediteranskog područja kako bi se iskoristile „pametne specijalizacije“ i postojeći kapaciteti za proizvodnju novih znanja za izgradnju sinergijskih inovacijskih sustava.

Ti ciljevi su trenutno teško dostižni zbog nehomogenosti strategija „pametne specijalizacije“  koje se donose u zemljama EU, kao i poteškoća zbog nemogućnosti identifikacije potprioriteta u "zelenoj proizvodnji " te izbjegavanja fragmentacije u specijalizacijama.

Ovim se projektom demonstrira učinkovita metodologija za transnacionalnu suradnju putem „četverostrukog heliks modela“ izvedenog iz već postojeće pilot inicijative „Vanguard ESM Pilot Initiative“ i finaliziranog u ovom projektu za identifikaciju i dizajn sinergijskih projekata strateških inovacija koji podržavaju „zeleni rast“ proizvodnje u mediteranskoj regiji. Projekti će činiti mrežu međusobno povezanih pilot postrojenja, osobito MSP koja će primjenjivati  proizvodne procese i tehnologije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i uspostave efikasnog gospodarenja otpadom i recikliranja. Nova metodologija će poboljšati kapacitete transregionalne suradnje inovativnih klastera i udruženja poduzetnika koji će biti uključeni u provedbenu metodologiju. Oni će ponuditi nove usluge za uspostavu inovacija relevantnih za održivu i konkurentnu proizvodnju u MED području. Primjena ove metodologije će također pružiti relevantne inpute za stalnu procjenu i ažuriranje regionalnih S3 strategija nadležnim nacionalnim tijelima kroz potporu klastera i jačanjem sinergije između pametnog i održivog rasta putem pametne specijalizacije.

Više informacija na mrežnoj stranici projekta

 

Kontakti

  • Renata Papec viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 480 Email: rpapec@hgk.hr
  • Božica Šantek viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr