Zaštita potrošača

Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori notificiran je kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 11. svibnja 2017., temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, broj 121/2016) kojim je implementirana Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te je uređena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova.

Odluka je objavljena dana 16. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sukladno navedenoj Odluci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  nadležan je za rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i trgovaca s boravištem u Republici Hrvatskoj.

Europska komisija registrirala je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, temeljem Odluke Ministarstva,  na svojoj mrežnoj stranici, na  Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova nastalih oko domaće i prekogranične kupnje putem interneta.

Mrežna stranica Europske komisije – ODR Platforma  sadrži podatke o svim nacionalnim notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Europskoj uniji.

 

 

Contacts

  • Centar za mirenje Mediation Centre Tel: +385 1 484 8615 Email: mirenje@hgk.hr
  • prof. dr. sc. Jasna Omejec President Tel: +385 1 484 8615 Email: mirenje@hgk.hr
  • Mirjana Košec Mediation Centre Secretary Tel: +385 1 484 8615 Email: mkosec@hgk.hr
  • Bojana Božac Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1549 Email: bbozac@hgk.hr
  • Maja Mance Tel: +385 1 484 8622 Email: mmance1@hgk.hr