Pravila Centra za mirenje

Mirenje se provodi prema pravilima o kojima se stranke dogovore. Centar strankama preporučuje da u tu svrhu koriste standardni Sporazum o mirenju pri Centru za mirenje HGK .

Na sva pitanja koja nisu izričito riješena sporazumom stranaka, primjenjuje se Pravilnik o mirenju (NN 142/2011), a na pitanja koja nisu riješena tim pravilnikom, Zakon o mirenju (NN 18/2011).

Troškovi mirenja uređeni su Odlukom o troškovima u postupcima mirenja (NN 142/2011) .

Troškovi mirenja u sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN 75/2009), Zakona o platnom prometu (NN 133/2009) i Zakona o kreditnim institucijama (NN 117/2008, 74/2009, 153/2009) uređeni su Odlukom o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o platnom prometu i Zakona o kreditnim institucijama (NN 32/2011).

Troškovi mirenja u postupku mirenja u potrošačkim sporovima sukladno Zakonu o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN 54/2013) uređeni su Odlukom o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN 84/2013).

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijela Odluku o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska (NN 69/2012) i Odluku o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim ovlastima. (NN 69/2012)

Contacts

  • Mirjana Košec Mediation Centre Secretary Tel: +385 1 4848 615 Email: mkosec@hgk.hr
  • Bojana Božac Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1549 Email: bbozac@hgk.hr
  • Centar za mirenje Mediation Centre Tel: +38514848615 Email: mirenje@hgk.hr
  • Krešimir Sajko Mediation Centre President Tel: +385 1 4848 615 Email: mirenje@hgk.hr
  • Maja Mance Senior Expert Officer Tel: +385 1 48 48 622 Email: mmance1@hgk.hr