O Centru za mirenje

HGK

Centar za mirenje je institucija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koja pruža usluge organizacije mirnog rješavanja trgovačkih sporova. Centar je osnovan u srpnju 2002. godine. Prije osnivanja Centra, usluge organiziranja mirenja u trgovačkim sporovima pružalo je Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, vodeća hrvatska arbitražna institucija. Centar je organizacija za mirenje u smislu odredbe čl. 3 Zakona o mirenju (NN 18/2011).

Tijela Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori su predsjednik i tajnik. Predsjednik Centra za mirenje je prof. emeritus dr. sc. Krešimir Sajko, a tajnik Mirjana Košec, dipl. oec.

Kao sastavni dio Centra, pri županijskim komorama HGK u Koprivnici, Varaždinu, Osijeku, Puli, Rijeci i Splitu djeluju regionalni centri za mirenje, a postupak mirenja može se provesti u svim Županijskim komorama.

Tajništvo Centra za mirenje nalazi se na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.

Contacts

  • Mirjana Košec Mediation Centre Secretary Tel: +385 1 4848 615 Email: mkosec@hgk.hr